OVER ONS

NAVIGATIE
ADRES Olmstraat 1 6413 RA Heerlen Zuid-Limburg Nederland
©WING CHUN CMASD NL | SKWCMAA 2018

IP MAN WING CHUN

(IP KAI MAN 1893-1972) Wing      Chun      is      een      zeer      unieke      en      wetenschappelijke      vorm      van      Martial      Arts.      Wing      Chun      is      een      stijl      van      Kung      Fu,      dat      afkomstig      is      uit   China,de     krijgskunst      werd      later      verfijnd      in      Hongkong      door      wijlen      Ip      Man.      Wing      Chun's      specialiteit      is      kort      en      dichtbij      gevecht,      met   behulp      van      snelle      stoten      en        trappen         met         een         strakke         verdediging,         gecoördineerd         door         behendige         houdingen         en         voetenwerk         voor         een      snelle         vooruitgang.         De         effectiviteit        van         deze         vechtstijl         wordt         bereikt         door         goed         gecoördineerde         aanvallen         met         gelijktijdige         defensie         en      vice         versa.         Door         zijn         doeltreffendheid        zorgt         deze         krijgskunst         voor         een         effectieve         vorm         van         zelfverdediging.         De         leerling         moet         leren         om      de         juiste         hoeveelheid         energie         of         kracht         te        leveren,         en         zo         ontspannen         als         mogelijk         te         blijven.         Een         goede         Sifu         (instructeur         /         docent)         zal         de      leerling                  leren         om         kracht         en         sterkte         te        overwinnen         met         het         positioneren         en         vrij         draaien         dan         met         kracht         te         bestrijden.         De         stijl         maakt      gebruik   van   trappen,   vegen,   ellebogen,   palm slagen, stoten, 'trapping' en regeltechniek als onderdeel van haar gevechten arsenaal.

WING CHUN OF

 VING TSUN

De         krijgskunst         Wing         Chun         wordt         soms         aangeduid         als         Ving         Tsun,         Wing         Chun         Kung         Fu         (of         Gong         Fu),         Wing         Chung,         Wing         Chun         Boksen,         of        zelfs         Wing         Chun         Kuen      (vechten)         bij         sommige         andere         namen.         Meer         recent         onderzoek         toont         aan         mensen         schrijven         Wing         Chun         Gung         Fu         en        Wing         Tsun.         De         reden         voor         deze         verschillen         is      dat         de         Chinese         tekst         niet         precies         in         westerse         letters         of         zelfs         westerse         spraak         te         vertalen.        De         naam         is         echter         niet         het         belangrijkste.         Het         allerbelangrijkste         is         dat      de         leerling         leert         een         effectieve         vorm         van         zelfverdediging         en         vechten.        De         krijgskunst         is         een         stijl         van         Kung         Fu.         Kung         Fu         betekent         ruwweg         de         tijd         en         moeite         en      verwees   oorspronkelijk   naar   een   even vaardigheidsniveau nauwgezet ontwikkeld. Onlangs is Kung Fu synoniem geworden met Martial Arts.

WING CHUN VORMEN

Er         zijn         veel         verschillende         delen         van         de         Wing         Chun         systeem.         Het         leren         van         deze         stijl         van         Kung         Fu         vereist         kennis         van         Chi         Sau,         de        handvorm,         de         wapens,         de      dummy         vormen         en         sparring.         De         principes,         theorieën         en         technieken         van         het         Wing         Chun         zijn         gebaseerd         op         de        drie         handvorm         en         de         houten         dummy         technieken.      Training         begint         met         Sil         Lim         Tau         (kleine         idee),         Chum         Kiu         (brug         zinken),         Biu         Gee        (dartende         vingers).         De         serieuze         leerlingen         zullen         de         Muk         Yan         Jong;         (houten         pop),      Lok   Dim   Boon   Kwan   (zes   en   een   half   punt   paal)   en   tenslotte   Bart Cham Dao (acht snijden dubbele messen) leren.

CHI SAU

Uniek         aan         Wing         Chun         is         "Chi         Sau"         (of         Chi         Sao),         een         vorm         van         oefening         om         in         praktijk         je         technieken         en         theorieën         die         je         leert         tijdens        je         training                  te         helpen      ontwikkelen.         Chi         Sau         leert         en         helpt         de         leerling         om         een         responsieve         reflex         te         ontwikkelen,         samen         met         een         goede        positie,         hoe         je         je         tegenstanders         kracht,         juiste      gebruik   van   energie   en   gebruik   te   maken   van   de   kortst   mogelijke   afstand   tussen   jou   en   je   tegenstander   te overwinnen.   Chi         Sau         zal         ook         het         gevoel-zintuig         helpen         het         "reageren         op         het         gevoel         in         plaats         van         zicht".         Naast         deze                  helpt         Chi         Sau         de        leerlingen   te   leren   reageren   op  onvoorspelbare bewegingen als er niet wordt ingesteld van voorgedefinieerde bewegingen.
EVENT 2018

LESSEN

CMASD

CHINESE MARTIAL ART SELF DEFENSE Wing  Chun  CMASD  opgericht  in  april  2010  als  een  onafhankelijke  Wing  Chun club  in  het  zuiden  van  Nederland.  Door  toename  aan  interesse  in  Wing  Chun uit  directe  omgeving  zowel  door  familie,  vrienden  en  kennissen  is  de  club  in enkele  jaren  gaan  groeien  tot  een  ware  Wing  Chun  school.Gedreven  door  passie   en   wilskracht   zjn   wij   vastberaden      onze   doel   door   hard   werken   te  bereiken.Met   als   hoogtepunt   in   2013   mogen   we   ons   trots   voorstellen   als   de  eerste   enige   officieel   erkende   Samuel   Kwok   Wing   Chun   school   in   Nederland.  Wing   Chun   CMASD   Nederland   geeft   lessen   volgens   de   traditioneel   Ip   Man  Wing   Chun   zoals   door   GM   Samuel   Kwok   is   onderwezen.   Onze   school   maakt  deel uit van de Samuel Kwok Martial Art Association.

ONZE MISSIE

De      SKMAA      vertegenwoordigt      wereldwijd      Wing      Chun      scholen.      Het      is      onze missie      en      grote      eer      om      deze      fantastische      kunst      van      zelf      verdediging      en     zelf   ontwikkeling      te      behouden,      te      promoten      en      door      te      geven      zoals     door      de   eeuwen      heen      van      generatie      tot      generatie      volgens      de      Chinese     traditie      wordt   doorgegeven.Wing      Chun      CMASD         bestaat         inmiddels         15        jaren.         Vaste         trouwe      (internationale)         leden         die         met         de         dag         groter        worden,         bewijst         dat         CMASD         een      echte         Wing         Chun         familie         is.         De        kwaliteit         staat         boven         de         kwantiteit         garandeert      dat         individuele        ontwikkeling         op         relatief         kort         termijn         snel         zichtbaar         wordt.      Mede           dankzij            onze            voortdurende            pionierswerk            op            het            gebied            van            de     vechtkunsten.Zoals         Bruce         Lee's         citaat         luidt:         "Knowing         is         not         enough,        we         must      apply.            Willing            is            not            enough,            we            must            do"            legt            de           basis    in    hoe    wij    de  vechtkunst benaderen.

SKWCMAA

SAMUEL KWOK WING CHUN  MARTIAL ART ASSOCIATION Samuel            Kwok,            onder            leiding            van            Ip            Chun            en            Ip            Ching,            blijft     Traditionele         Ip         Man         Wing         Chun         in         Europa         vertegenwoordigen,         zoals     hij         deze         al         vele         jaren         doet.Met         het         doel         het         behouden         van         de     kunst         praktisch         en         efficiënt,         heeft         Samuel         Kwok         getraind         met         veel     verschillende         Martial         Arts         meesters         door         de         jaren         heen.         Dit      omvat        meesters         uit         Brazilian         Jiu         Jitsu         (BJJ),         Mauy         Thai,         Kickboxing      en        professionele         boksers.         Dit         heeft         ervoor         gezorgd         dat         Samuel      Kwok's           leer            van            de            Wing            Chun            technieken            van            de            hoogste      kwaliteit   is en altijd praktisch.                                  DE VISIE "Ons         doel         is         om         de         wens         van         grootmeester         Ip         Man         te        respecteren.         Ongeveer         6         weken         voor         hij         stierf,vroeg         hij         aan         zijn         2        zonen         en         zijn         leerling         Lau         Hon         Lam         hem      te         filmen         met         het        uitvoeren         van         het         Wing         Chun         systeem         zoals         door         hem         in         de        praktijk         wordt         beoefend.Hij         wist         alleen         de         Sil         Lim         Tau,         Chum         Kiu        en         de         Dummy      vorm         te         voltooien.         Dit         komt         omdat         hij         veel         pijn        leed,         zwak         was         en         onvast         op         zijn         benen.         hij         zou         de         Biu         Gee,        het         mes         vorm         en         de         lange         stok         doen.         Maar      Grootmeester         Ip        Chun         en         Ip         Ching         en         Sifu         Lau         Hong         Lam         weerhield                  Ip         Man        ervan         omdat         Biu         Gee,         de         messen         en         volledige         paalvorm         veel        energie   vergen   om   te  presteren.   “Ik wil de Ip Man Wing Chun zoals onderwezen door Grootmeester Ip Man,Ip Ching en Ip Chun doorgeven"  -Samuel Kwok
GGM IP MAN			  GM IP CHUN / IP CHING	         GM SAMUEL KWOK		 SIFU HERTZ NEGAPATAN		  SIFU PEREZ KEMPENAAR ONZE WING CHUN LINEAGE TRAININGSDAGEN Zondagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. Woensdagavond 20:00 tot 22:00 uur. Gesloten op Nationale feestdagen. Onze trainingslocatie vindt u aan de Olmstraat 1 in Heerlen (Passart) bij Hoyer Wushu Instituut. PARKEERPLAATSEN BESCHIKBAAR Naast klassikaal training is *privéles voor één of meerdere personen op locatie mogelijk. TARIEVEN Lesgeld per maand € 50,00 2 x 2 lesuren trainen in de week Jaarlijks eenmalig bijdrage € 40,00 aan SKMAA associatie. Lidmaatschap geeft recht op kortingen bij deelname aan seminars en trainingskampen. *privéles (op maat) mail voor prijsinfo! VOORDELEN verlaagt bloeddruk ontspant het zenuwstelsel verbetert slapeloosheiden discipline vermindert angst en depressie verhoogt focus en bewustzijn verhoogt zelfvertrouwen verbetert de houding en ruimtelijk bewustzijn
Wing Chun is not a game…It’s for survival…for fighting!” -GM Samuel Kwok

DEELNAME

Stuur een email naar info@wingchuncmasd.nl voor een afspraak of bezoek aan onze school.  Je ontvangt hiervoor een email bevestiging. Zonder afspraak (email bevestiging)  is toegang of bezoek niet mogelijk! Je bent welkom om deel te nemen aan onze gratis proefles Wing Chun Kung Fu. Laat weten welke dag dat je wilt komen. Beslist je om na deze proefles in te schrijven, stroom je in een twee maanden proeftijd  om nader kennis te maken met Wing Chun. Pas na deze periode besluiten wij of je officieel toegelaten wordt als leerling.. De lessen worden klassikaal gegeven..  LEER DE VECHTKUNST VAN ZELFVERDEDIGING IN EEN VERTROUWDE EN ONTSPANNEN SFEER. RESPECT,EENHEID EN LOYALITEIT STAAN BIJ ONS HOOG IN VAANDEL. GÉÉN EGO’S EN POLITIEK.

IP MAN WING CHUN

(IP KAI MAN 1893-1972) Wing        Chun        is        een        zeer        unieke        en      wetenschappelijke        vorm        van        Martial        Arts.      Wing      Chun      is      een      stijl      van      Kung      Fu,      dat     afkomstig        is        uit    China,de        krijgskunst        werd      later      verfijnd      in      Hongkong      door      wijlen      Ip     Man.        Wing        Chun's        specialiteit        is        kort        en      dichtbij      gevecht,      met   behulp      van      snelle      stoten     en         trappen         met         een         strakke         verdediging,        gecoördineerd         door         behendige         houdingen        en         voetenwerk         voor         een      snelle         vooruitgang.        De         effectiviteit         van         deze         vechtstijl         wordt        bereikt         door         goed         gecoördineerde         aanvallen        met         gelijktijdige         defensie         en      vice         versa.        Door            zijn            doeltreffendheid            zorgt            deze          krijgskunst         voor         een         effectieve         vorm         van        zelfverdediging.         De         leerling         moet         leren         om     de         juiste         hoeveelheid         energie         of         kracht         te        leveren,         en         zo         ontspannen         als         mogelijk         te        blijven.         Een         goede         Sifu         (instructeur         /        docent)         zal         de      leerling                  leren         om         kracht        en            sterkte            te            overwinnen            met            het          positioneren         en         vrij         draaien         dan         met        kracht         te         bestrijden.         De         stijl         maakt      gebruik van    trappen,    vegen,    ellebogen,    palm    slagen, stoten,   'trapping'   en   regeltechniek   als   onderdeel van haar gevechten arsenaal.

WING CHUN OF

 VING TSUN

De         krijgskunst         Wing         Chun         wordt         soms        aangeduid         als         Ving         Tsun,         Wing         Chun         Kung        Fu         (of         Gong         Fu),         Wing         Chung,         Wing         Chun        Boksen,         of         zelfs         Wing         Chun         Kuen      (vechten)        bij         sommige         andere         namen.         Meer         recent        onderzoek         toont         aan         mensen         schrijven        Wing         Chun         Gung         Fu         en         Wing         Tsun.         De        reden         voor         deze         verschillen         is      dat         de        Chinese         tekst         niet         precies         in         westerse        letters            of            zelfs            westerse            spraak            te          vertalen.         De         naam         is         echter         niet         het        belangrijkste.         Het         allerbelangrijkste         is         dat     de         leerling         leert         een         effectieve         vorm         van        zelfverdediging         en         vechten.         De         krijgskunst        is         een         stijl         van         Kung         Fu.         Kung         Fu        betekent         ruwweg         de         tijd         en         moeite         en     verwees        oorspronkelijk        naar        een        even vaardigheidsniveau        nauwgezet        ontwikkeld. Onlangs    is    Kung    Fu    synoniem    geworden    met Martial Arts.

WING CHUN VORMEN

Er         zijn         veel         verschillende         delen         van         de        Wing         Chun         systeem.         Het         leren         van         deze        stijl         van         Kung         Fu         vereist         kennis         van         Chi        Sau,         de         handvorm,         de         wapens,         de      dummy        vormen            en            sparring.            De            principes,          theorieën         en         technieken         van         het         Wing        Chun         zijn         gebaseerd         op         de         drie         handvorm        en         de         houten         dummy         technieken.      Training        begint         met         Sil         Lim         Tau         (kleine         idee),        Chum            Kiu            (brug            zinken),            Biu            Gee          (dartende         vingers).         De         serieuze         leerlingen        zullen         de         Muk         Yan         Jong;         (houten         pop),      Lok Dim   Boon   Kwan   (zes   en   een   half   punt   paal)   en tenslotte   Bart   Cham   Dao   (acht   snijden   dubbele messen) leren.

CHI SAU

Uniek         aan         Wing         Chun         is         "Chi         Sau"         (of        Chi         Sao),         een         vorm         van         oefening         om         in        praktijk         je         technieken         en         theorieën         die         je        leert         tijdens         je         training                  te         helpen     ontwikkelen.         Chi         Sau         leert         en         helpt         de        leerling         om         een         responsieve         reflex         te        ontwikkelen,         samen         met         een         goede         positie,        hoe         je         je         tegenstanders         kracht,         juiste     gebruik   van   energie   en   gebruik   te   maken   van   de kortst     mogelijke     afstand     tussen     jou     en     je tegenstander   te   overwinnen.   Chi         Sau         zal         ook        het         gevoel-zintuig         helpen         het         "reageren         op        het         gevoel         in         plaats         van         zicht".         Naast        deze                  helpt         Chi         Sau         de         leerlingen         te        leren               reageren               op          onvoorspelbare bewegingen    als    er    niet    wordt    ingesteld    van voorgedefinieerde bewegingen.

OVER ONS

LESSEN

SKWCMAA

SAMUEL KWOK WING CHUN MARTIAL ART ASSOCIATION Samuel            Kwok,            onder            leiding            van            Ip           Chun            en            Ip            Ching,            blijft      Traditionele         Ip        Man               Wing               Chun               in               Europa            vertegenwoordigen,         zoals      hij         deze         al         vele        jaren         doet.Met         het         doel         het         behouden         van        de        kunst            praktisch            en            efficiënt,            heeft          Samuel               Kwok               getraind               met               veel       verschillende         Martial         Arts         meesters         door         de        jaren            heen.            Dit        omvat            meesters            uit          Brazilian            Jiu            Jitsu            (BJJ),            Mauy            Thai,          Kickboxing      en         professionele         boksers.         Dit        heeft         ervoor         gezorgd         dat         Samuel      Kwok's           leer            van            de            Wing            Chun            technieken            van           de    hoogste  kwaliteit is en altijd praktisch. DE VISIE "Ons            doel            is            om            de            wens            van          grootmeester            Ip            Man            te            respecteren.          Ongeveer         6         weken         voor         hij         stierf,vroeg         hij        aan         zijn         2         zonen         en         zijn         leerling         Lau         Hon        Lam         hem      te         filmen         met         het         uitvoeren         van        het         Wing         Chun         systeem         zoals         door         hem        in         de         praktijk         wordt         beoefend.Hij         wist        alleen         de         Sil         Lim         Tau,         Chum         Kiu         en         de        Dummy      vorm         te         voltooien.         Dit         komt         omdat        hij         veel         pijn         leed,         zwak         was         en         onvast         op        zijn         benen.         hij         zou         de         Biu         Gee,         het         mes        vorm         en         de         lange         stok         doen.         Maar     Grootmeester         Ip         Chun         en         Ip         Ching         en         Sifu        Lau         Hong         Lam         weerhield                  Ip         Man         ervan        omdat         Biu         Gee,         de         messen         en         volledige        paalvorm         veel         energie         vergen         om         te     presteren.   “Ik wil de Ip Man Wing Chun zoals onderwezen door Grootmeester Ip Man,Ip Ching en Ip Chun doorgeven"  -Samuel Kwok

CMASD

CHINESE MARTIAL ART SELF DEFENSE Wing      Chun      CMASD      opgericht      in      april      2010      als     een      onafhankelijke      Wing      Chun   club      in      het     zuiden      van      Nederland.      Door      toename      aan     interesse      in      Wing      Chun   uit      directe      omgeving     zowel      door      familie,      vrienden      en      kennissen      is     de      club      in   enkele      jaren      gaan      groeien      tot      een     ware      Wing      Chun      school.Gedreven      door      passie        en         wilskracht         zjn         wij         vastberaden                  onze        doel         door         hard         werken         te      bereiken.Met         als        hoogtepunt         in         2013         mogen         we         ons         trots        voorstellen         als         de      eerste         enige         officieel        erkende         Samuel         Kwok         Wing         Chun         school        in            Nederland.        Wing            Chun            CMASD          Nederland            geeft            lessen            volgens            de          traditioneel         Ip         Man      Wing         Chun         zoals         door        GM         Samuel         Kwok         is         onderwezen.         Onze        school         maakt      deel   uit   van   de   Samuel   Kwok Martial Art Association. ONZE MISSIE De      SKMAA      vertegenwoordigt      wereldwijd      Wing     Chun      scholen.      Het      is      onze   missie      en      grote     eer      om      deze      fantastische      kunst      van      zelf     verdediging      en      zelf   ontwikkeling      te      behouden,     te      promoten      en      door      te      geven      zoals      door      de eeuwen      heen      van      generatie      tot      generatie     volgens            de            Chinese            traditie            wordt doorgegeven.Wing        Chun        CMASD            bestaat          inmiddels            15            jaren.            Vaste            trouwe      (internationale)         leden         die         met         de         dag        groter         worden,         bewijst         dat         CMASD         een     echte         Wing         Chun         familie         is.         De         kwaliteit        staat         boven         de         kwantiteit         garandeert      dat        individuele         ontwikkeling         op         relatief         kort        termijn         snel         zichtbaar         wordt.      Mede            dankzij           onze            voortdurende            pionierswerk            op            het           gebied            van            de      vechtkunsten.Zoals         Bruce        Lee's         citaat         luidt:         "Knowing         is         not         enough,        we         must      apply.            Willing            is            not            enough,           we            must            do"            legt            de            basis            in            hoe            wij           de  vechtkunst benaderen.

EVENT

2018

TRAININGSDAGEN

Zondagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. Woensdagavond 20:00 tot 22:00 uur. Gesloten op Nationale feestdagen. Onze trainingslocatie vindt u aan de  Olmstraat 1 in Heerlen (Passart) bij  Hoyer Wushu Instituut. PARKEERPLAATSEN BESCHIKBAAR Naast klassikaal training is *privéles  voor één of meerdere personen  op locatie mogelijk.

TARIEVEN

Lesgeld per maand € 50,00 2 x 2 lesuren trainen in de week Jaarlijks eenmalig bijdrage € 40,00 aan SKMAA associatie. Lidmaatschap geeft recht op kortingen bij deelname aan seminars en trainingskampen. *privéles (op maat) mail voor prijsinfo!

VOORDELEN

verlaagt bloeddruk ontspant het zenuwstelsel verbetert slapeloosheid en discipline vermindert angst en depressie verhoogt focus en bewustzijn verhoogt zelfvertrouwen verbetert de houding  en ruimtelijk bewustzijn

DEELNAME

Stuur een email naar info@wingchuncmasd.nl voor een afspraak of bezoek aan onze school Je ontvangt hiervoor een email bevestiging. Zonder afspraak (email bevestiging)  is toegang of bezoek niet mogelijk! Je bent welkom om deel te nemen aan onze gratis proefles Wing Chun Kung Fu. Laat weten welke dag dat je wilt komen. Beslist je om na deze proefles in te schrijven, stroom je in een twee maanden proeftijd  om nader kennis te maken met Wing Chun. Pas na deze periode besluiten wij of je officieel toegelaten wordt als leerling.. De lessen worden klassikaal gegeven..  LEER DE VECHTKUNST VAN ZELFVERDEDIGING IN EEN VERTROUWDE EN ONTSPANNEN SFEER. RESPECT,EENHEID EN LOYALITEIT STAAN BIJ ONS HOOG IN VAANDEL. GÉÉN EGO’S EN POLITIEK.
NAVIGATION
ADRES Olmstraat 1 6413 RA Heerlen Zuid-Limburg Nederland
©WING CHUN CMASD NL | SKWCMAA 2018
WING CHUN CMASD NL
WING CHUN CMASD NL